Tag: MKD-S151

Móc cua khiến nước lồn bắn tung tóe

Móc cua khiến nước lồn bắn tung tóe. Đó là lúc Celia đến nên chúng tôi tạm dừng cuộc trò chuyện để nói chuyện sau, đúng lúc đó thì Carolina, hàng xóm bên kia đường, cũng bước vào, gần bằng tuổi Celia nhưng cao lớn và ...